About Us


Ankersmid is producent van apparatuur voor het bepalen van de deeltjesgrootte en vorm. 
Daarnaast levert Ankersmid een breed scala van analytische apparatuur voor uw laboratorium.
 
De belangrijkste productgroepen zijn:
 
Fysische Karakerisatie:
Deeltjesgrootte en deeltjesvorm (EyeTech) Visualisatie en analyse van nanodeeltjes (NanoSight)
High-end thermische analyses: DTA, TGA, TMA EGA, DSC, EGA, TSC
RH-generatoren, waterdampsorptie en waterdampdoorlaatbaarheids testen Hoge druk adsorptie/desorptie (gravimetrisch & volumetrisch
Thermogravimetry )(VTI)Contacthoek metingen (Kruess)
 
Element Analyse:
Totaal Organisch Koolstof (TOC/TN)EOX / AOX / POX
Totaal Zwavel, -Stikstof, en -Chloor analyse (Thermo Fisher Scientific voorheen Euroglas) 
Electrochemie:
pH, geleidbaarheid, ion-selectieve metingen en Karl Fisher titraties (volumetrisch en coulometrisch) (Thermo Fisher Scientific voorheen Orion).

Category

 

Apollo Instruments          info@apolloinstruments.fr,  03 44 42 66 19